Rakutaro Go Shirai

Kuta le: 03/01/2011

Père : Tempou Go Shirai

Mère : Chitose Go Shirai

Dysplsie : A/A

     

 

 

 

 

 

Lire la suite : Rakutaro Go Shirai